โครงการ U-review “เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล”

เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสสอบติด ไม่ว่าคะแนนจะมาก หรือจะน้อยล้วนมีโอกาสสอบติดทั้งสิ้น แต่ด้วยความไม่พร้อมในเรื่องของข้อมูลและประสบการณ์ในการเลือกคณะ ทำให้ไม่มั่นใจ และไม่กล้าจะเลือก ทำให้สูญเสียโอกาสที่ดี Admission Premium ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และโอกาส ด้วยข้อมูล สถิติ และโปรแกรมต่าง ๆ ท่านจึงไม่พลาดทุกความสำเร็จ

ที่มา

ทางเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ได้รับคำถามจากนักเรียนและผู้ปกครองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมาก เกี่ยวกับข้อมูลคณะสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัย ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร? จบมาทำงานด้านไหน? มีโอกาสหางานง่ายไหม? น่าเรียนหรือไม่? ฯลฯ

ทางเว็บไซต์จึงนำถามเหล่านี้ มาหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในระดับอุดมศึกษา

หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินคะแนน U-Review Score

 1. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน
  • พิจารณาจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
  • (มคอ.1) 14 มาตรฐาน (ที่มา สกอ. 25 ก.ค.57)
 2. ความพร้อมของห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์การเรียน
  • ความทันสมัย
  • อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนเพียงพอกับผู้เรียน
 3. สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน
  • ความสะอาด
  • ความปลอดภัย
  • ความสวยงาม
 4. ผลงานของสาขา
  • ผลงานในระดับประเทศ
  • ผลงานในระดับโลก
  • ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า
 5. ความร่วมกับองค์กรภายนอก
  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านการทำงาน
 6. โอกาสหางานง่าย
  • สอดคล้องกับ 5 เทรนด์งานในอนาคต (จากพ็อกเกจบุ๊ค เลือกคณะ เลือกอนาคต)
  • ตรงความต้องการของตลาดงานในอนาคต
 7. ความคุ้มค่าในการเรียน
  • ผลตอบแทนจากรายได้และโอกาสงานในอนาคต
  • เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินคะแนน U-Review Score
โดยฝ่ายวิชาการ AdmissionPremium.com

มหาวิทยาลัยร่วมส่งข้อมูลได้ที่

E-mail : ask@admissionpremium.com
Tel : 098-746 3591 , 02-1975935
Line id : UpbeanIT